Ps-kontakt


PS – Kontakt løser specialiserede socialfaglige opgaver for

kommuner - som støttekontaktperson - mentor og koordinator.

Poul Straarup, Ps-kontakt

Information


PS-Kontakt arbejder med en bred vifte af socialfaglige opgaver:

 • SEL §85 Socialpædagogisk bistand
 • Støtte til at komme ud af misbrug
 • Bostøtte i eget hjem
 • Alternativ til anbringelse
 • Støtte til at komme ind på arbejdsmarkedet
 • Rehabilitering
 • Støtte til at komme ud efter afsoning af en dom
 • Støtte til at komme ud af bandemiljø
 • Hjemløshed

PS-Kontakt har bl.a. erfaring med problematikker som:

 • ADHD og misbrug som selvmedicinering
 • Biopolar lidelser og andre psykiatriske diagnoser
 • Selvskadende adfærd
 • Udad reagerende adfærd
 • Angst – OCD
 • PTSD

PS-Kontakt arbejder ud fra følgende tilgange og metoder:

 • Tæt samarbejde med kommunale sagsbehandlere
 • Tæt samarbejde med KRIM ift. dom og opfølgning af dette
 • Tæt samarbejde med øvrige parter i sagen, fx psykologer og advokater
 • VUM
 • Samtaleterapi 

Står I med en socialfaglig opgave der ikke er nævnt her, er I velkomne til at kontakte mig, så kan vi gå i dialog omkring en mulig løsning.

Om PS-Kontakt


Mit navn er Poul Straarup. Jeg er 48 år og har 15 års erfaring som pædagogisk medarbejder, støttekontaktperson, mentor og koordinator. Siden 2015 har jeg drevet PS-Kontakt som en én mands virksomhed, foråret 2017 er der blevet udvidet med ekstra personale på grund af øget vækst. Ví har forsat et tæt samarbejde med andre private konsulenter og bringer dette i spil, hvis opgaven fordrer det. Det er vores holdning og ambition, at alle opgaver skal kunne løses.

Vi arbejder med borgere ”der stikker ud”, og i dette arbejde, er relationer helt grundlæggende for at kunne skabe ny udvikling. Derfra er der metodevalg med afsæt i handleplan og i tæt samarbejde med rådgiver og andre sundhedsfaglige og socialfaglige samarbejdspartnere i borgerens liv.

Det er vores erfaring at borgeren ofte har mødt mange fagpersoner, der har skullet hjælpe dem på livets vej, og desværre har de ofte oplevelsen af, at hjælpen ikke er der, når der har brug for den. De oplever ofte, at være blevet lovet noget, der ikke bliver holdt, så første skridt på vejen er at være troværdig og vise, at man ” vil dem,” også når det er ”efter kl.16”.  Vores holdning er, at når der er brug for støtte og hjælp, så er vi kontaktbar, om det er dag, aften, eller nat, så kan vi kontaktes på mobilen, og lave brandslukning. Og i 99% af tilfældene kan det ordnes over sms, eller ved et opkald, og denne måde kan det gøre, at ”skaden ” ikke bliver uoprettelig eller uoverskuelig. Så følger vi efterfølgende op på det sammen med borgeren og laver nye strategier og læring af situationerne. Vi arbejder med ”zonen for nærmeste udvikling”. Herved har vi fokus både på det, borgeren allerede mestrer, og på det potentiale, borgeren har, men som kræver pædagogisk støtte for at udvikle sig.  

Værdigrundlag


Det socialpædagogiske arbejde i PS-Kontakt bygger på følgende værdier: 

 • Respekt: At behandle borgeren ligeværdigt, uanset hvilke udfordringer han/hun har med i rygsækken.
 • Troværdighed: At holde hvad man lover: Ellers ikke love det. Ganske enkelt.
 • Vedholdenhed: At vise, at man er der, også selv om det indimellem er ubehageligt eller ’forgæves’. 
 • Stabilitet: At være der, komme igen og blive stående selv når det ’blæser’ allermest.
 • Positiv tilgang: At have en positiv tilgang til de udfordringer der kommer – det ’smitter’ nemlig tit. 
 • Rummelighed: At kunne rumme borgeren, med de udfordringer der følger vedkommende.
 • Kreativitet: At kunne tænke opgaveløsning utraditionelt og kreativt. Prøve nye ting af, og blive ved til det giver resultater. 
 • Humor og uhøjtidelighed: At afstanden mellem to mennesker bliver kortere, når der er plads til et godt grin.
 • Ærlighed: Ærlighed er en grundsten i en god relation, også ærlighed når den er ”træls” og den gør ondt. Mange er blevet ”strøget” med hårene mange gange af omsorgspersoner, som måske ikke har haft overskud til at komme med sandheden, måske fordi man godt ved at sandheden gør ondt. Men borgeren ved det jo godt og når vi taler ærligt sammen, kan vi arbejde med de reelle problemer.

Uddannelse


Jeg har en grunduddannelse fra Himmerlands RådgivningsCenter (SPUK).

Derudover kurser indenfor:

 • Magtanvendelse og tavshedspligt
 • Planlægning af pædagogiske aktiviteter
 • Lægemiddellære
 • Medicinhåndtering
 • Seksualitet
 • Kognitiv terapi
 • Personlighedsforstyrrelser

Kontakt


Telefon : 23241407

Email : kontakt@ps-kontakt.dk

Adresse : Forten 22, 8860 Ulstrup


Eller skrive til mig her :